I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, výrobků a služeb mezi firmou Bedřich Horký – E TRONIC (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající

Bedřich Horký – E TRONIC, Hněvotín 541, 783 47 Hněvotín, IČO 40420108, DIČ CZ7103044135, zabývající se prodejem zboží, výrobků, služeb a zprostředkováním jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům za základě živnostenských oprávnění a koncesních listin ŽÚ-K/885/92-F, NA-L/124/94-F, ŽÚ-R/1503/01-F, NA-L/253/94-F.

Kupující

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z Obchodního rejstříku, kopii Živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.etronic.cz lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí emailem nebo telefonicky cenu a termín dodání. Tuto cenu může prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email, fax) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze týž den, kdy byly odeslány. Minimální hodnota objednávky je 1.000 Kč bez DPH.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

 1. Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu obchod@etronic.cz) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.
 2. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 3. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:

  - dodávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

  - dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem

  - dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refil kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí

  - na zboží pořízené na leasing či splátky. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.

 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VI. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Ceny jsou uvedeny včetně recyklačních případně autorských poplatků.

VII. Platební podmínky

 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba předem na fakturu, bankovním převodem

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Je-li kupující z jiného státu EU a je v tomto státě registrován jako plátce DPH, bude mu po předložení osvědčení o registraci účtována cena bez DPH.

VIII. Dodací podmínky

Objednané zboží je expedováno zpravidla během 7 pracovních dnů. V případě, že nejsme schopni zajistit veškeré objednané položky do 14 pracovních dnů, odešleme pouze položky, které jsou skladem, případně se s Vámi dohodneme na termínu dodání. V případě, že si přejete odeslat pouze kompletní zásilku, uveďte to v objednávce. Nedodané položky je třeba znovu objednat, dodatečně je nezasíláme.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu obchod@etronic.cz. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.